Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.Eksodus.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: LANGER 97-310 MOSZCZENICA BIALKOWICE 1

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: Langer.ebook@wp.pl

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w nastepujacych celach:

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujacy sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych sa chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).

Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać.

Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashujaca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej dzialania, co stanowi obecnie wspólczesny standard w zakresie przechowywania hasel uzytkowników.

W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.

Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

W celu minimalizacji ryzyka nieuprawnionego dostępu od danych, Operator stosuje hasła zlożone, zawierające małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne, nie krótsze niz 8 znaków.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: Home.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jesli bedzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiazków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:operatorzy płatnosci

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłuzej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo ządania od Administratora:

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególnosci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.>

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez uzytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostana one podane.

Serwis moze zapisac informacje o parametrach polaczenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Serwis, w niektórych wypadkach, moze zapisac informacje ulatwiajaca powiazanie danych w formularzu z adresem e-mail uzytkownika wypelniajacego formularz. W takim wypadku adres e-mail uzytkownika pojawia sie wewnatrz adresu url strony zawierajacej formularz.

Dane podane w formularzu sa przetwarzane w celu wynikajacym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obslugi zgloszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji uslug itp. Kazdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on sluzy.

6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedziba w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuję na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez siec reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytowac informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalajace na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawac złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedziba w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Operator stosuje rozwiazanie automatyzujace działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgode na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowia dane informatyczne, w szczególnosci pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwe strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urzadzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostep jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w nastepujących celach:

utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której uzytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” sa plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urzadzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przegladarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urzadzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przegladania stron internetowych (przegladarka internetowa) zazwyczaj domyslnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawien w tym zakresie. Przegladarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczególowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegladarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynać na niektóre funkcjonalności dostepne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez wspólpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególnosci dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłaczenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczenstwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemozliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: